De staatshervorming brengt ook een gigantische transfer van budgetten en personeel op gang tussen de federale RVA en de Vlaamse VDAB. VDAB staat voortaan ook in voor het controleren en straffen van werklozen. Op papier vanaf vandaag dus. Maar bij gebrek aan een regering, zijn de uitvoeringsbesluiten niet klaar.