Staatssteun om een luchthaven draaiende te houden kan binnenkort alleen nog maar voor luchthavens met jaarlijks niet meer dan 3 miljoen passagiers. Bovendien moet die operationele steun binnen tien jaar worden afgebouwd. Het is een van de regels die de Europese Commissie heeft voorgesteld om de subsidies aan die sector in te perken. De regels moeten in maart ingaan.