De oorlog in Syrië blijft de lokale economie zwaar verstoren. Landbouwers oogsten in allerijl hun graan, veel vroeger dan normaal. Ze willen redden wat er te redden valt, nu graanvelden massaal in brand gestoken worden door rebellen- en regeringsmilities.