De Belgische tax shelter, een fiscaal gunstregime voor bedrijven die hier investeren in een film of tv-productie, is aan het ontsporen. Steeds minder van het geïnvesteerde geld komt uiteindelijk in de audio-visuele sector terecht. Wat nochtans de bedoeling was. De Vlaamse Film Producenten Bond en z'n Waalse evenknie stellen daarom een alternatief voor, dat van vrijwel de hele sector bijval krijgt.