't Is vandaag de Dag van de Ingenieur, een profiel waar zoals bekend hoge nood aan is. Er zijn in Vlaanderen momenteel liefst 2.500 openstaande vacatures voor ingenieurs. Volgens arbeidsspecialisten ligt de oorzaak voor een stuk bij de bedrijven: die stellen te hoge eisen.