Het is een open deur intrappen, maar energie is duur. Dus willen consumenten van fossiele brandstoffen af. En dat willen ze allemaal tegelijk. Zonnepanelen en warmtepompen zijn zo gegeerd dat producenten en installateurs de vraag amper kunnen bijhouden. Zeker nu er ook nog eens te weinig installateurs zijn.