Op hun gezamenlijke handelsmissie naar Texas hebben minister-presidenten Kris Peeters en Mark Rutte een bezoek gebracht aan Exxon Mobil. Die Amerikaanse oliegigant boort al volop naar schaliegas. Dat is omstreden, toch moet Europa het in overweging nemen, zeggen ze. Alleen denken economen dat het zo'n vaart niet zal lopen.