Top gamingindustrie stelt nieuwste ontwikkelingen voor.