Niet alleen misnoegde werknemers roepen dat hun baas teveel verdient. Uit een internationaal onderzoek blijkt dat ongeacht socio-economische status, politieke overtuiging of leeftijd, wereldwijd zowat iedereen vindt dat er meer inkomensgelijkheid moet zijn. Onderzoekers van de Harvard University en de universiteit van Bangkok ondervroegen zo'n 50.000 mensen in een veertigtal landen