Het protest in de straten van Turkije tegen het bewind van premier Erdogan blijft niet zonder gevolgen op de financiële markten. De Turkse beurs krijgt een opdoffer van ruim 10% te verwerken. De schok blijft wel beperkt tot Turkije.