Zelfstandigen die failliet gaan, hebben vaak recht op een uitkering, net zoals bedienden die werkloos worden. Maar het systeem is te weinig gekend. Minder dan 1 op de 10 failliete zaakvoerders gebruikt het. Zelfstandigenorganisaties vragen dat de uitkering voortaan automatisch wordt toegekend.