Tegen 11 juli, de Vlaamse feestdag, zal er nog géén nieuwe Vlaamse regering zijn. Nochtans was die datum naar voren geschoven als streefdatum. Besprekingen over onder meer de begroting zijn niet zo evident. Volgens sommige bronnen mag die begroting voor CD&V wel even in het rood gaan, terwijl N-VA meteen een evenwicht zou willen.