De drie vakbonden hebben bij de Internationale Arbeidsorganisatie IAO een klacht ingediend tegen de loonstop die de regering vorig jaar heeft opgelegd. Door die loonstop kunnen de vakbonden niet meer onderhandelen over lonen. En dat vinden ze een aantasting van hun basisrecht.