Overal in het land vonden kleine acties plaats. Die werden vooral gericht tegen de werkgevers. Tot grote ergernis van de bonden willen die het niet hebben over de welvaartsenveloppe voor de verhoging van uitkeringen en pensioenen zolang er ook niet over de lonen wordt gepraat.