In de haven van Antwerpen is een megacontainerschip vastgelopen in het slib: het verspert de Schelde, en al de hele dag kan geen enkel groot zeeschip nog passeren. Een economische ramp voor de haven, die schat het verlies op zo'n vijftig miljoen euro per dag. En ook de eigenaar van het containerschip hangen schadeclaims van miljoenen euro's boven het hoofd.