Het economisch herstel zet zich door. Dat concludeert het Verbond van Belgische Ondernemingen uit zijn halfjaarlijkse bevraging van zijn leden. Toch maakt de werkgeversorganisatie zich zorgen. Bijna de helft van de sectoren verwacht dat de tewerkstelling nog verder zal dalen. Bovendien talmen de bedrijven met investeren.