De werkgevers in ons land blijven met veel vragen zitten over het eenheidsstatuut. Vooral over welke ontslagregeling ze NU moeten toepassen, vóór het eenheidsstatuut er komt op 1 januari. Ondernemerskoepel VBO organiseerde een infosessie, en kreeg een massale toestroom van volk en vragen