De 27ste VN-klimaatconferentie in de Egyptische stad Sharm el-Sheikh is begonnen. Verwacht wordt dat rijke en arme landen stevig zullen discussiëren over zogeheten 'loss and damage'-betalingen. Dat zijn herstelbetalingen voor de schade door de grote uitstoot van westerse, geïndustrialiseerde landen. Maar die aarzelen om op de vraag van de arme landen in te gaan.