Vanaf begin volgend jaar kunnen verhuurders zich verzekeren tegen wanbetaling door hun huurders via een huurgarantiefonds. Het fonds betaalt dan maximaal 3 maanden huur, als de huurder in de financiële problemen komt. Kostprijs voor de verhuurder: 75 euro per huurcontract.