In aanloop naar de partijcongressen is het regeerakkoord openbaar gemaakt. En dat bevat nog een aantal verrassende maatregelen. Wij maken een selectie.