Meer dan 50 Vlaamse bedrijfsleiders pleiten voor een radicale hervorming van onze fiscaliteit. Ze doen dat naar eigen zeggen uit groeiende bezorgdheid over de positie waarin ons land stilaan verzeild raakt. In een open brief geven ze daarom een aantal aanbevelingen aan de Vlaamse en federale politici.