De biolandbouw in Vlaanderen is het voorbije jaar opnieuw gegroeid. Er zijn 7% méér bioboeren dan in 2012. En we kopen ook steeds meer bio. Toch blijft de biolandbouw een marginaal deel van de landbouw in Vlaanderen. Zeker als we vergelijken met onze buurlanden.