Er is nog geen concreet besparingsplan voor Vlaanderen. Dat heeft kersvers minister-president Geert Bourgeois verklaard in het Vlaams parlement. De oppositie had een speciale commissie bijeengeroepen, nadat er cijfers gelekt waren over de besparingen van de nieuwe regering. Die hebben grote onrust veroorzaakt, ondermeer in de socio-culturele sector. Allemaal voorbarig, volgens Bourgeois.