In Roeselaere is dit weekend de eerste verkaveling ingehuldigd, die aangesloten is op het warmtenet. De warmte uit de radiator en uit de kraan is er afkomstig van een afvalverbrandingsoven in de buurt. Dat wij nu pas beginnen met het aansluiten van woningen op een warmtenet, geeft ons tientallen jaren achterstand op andere landen in Europa. Dat is te horen bij Van Marcke, een van de partners in he