De Vlaamse regering dreigt een pak schadeclaims te krijgen van heel wat bouwpromotoren. Dat is een gevolg van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Die heeft gisteren een bepaling uit het Vlaamse grond- en pandendecreet vernietigd, die zegt dat een bpouwpromotor verplicht is bij een nieuwe verkaveling sociale woningen aan te bieden.