Voka vraagt om naast Doel 4 en Tihange 3 ook de drie andere werkende kernreactoren operationeel te houden. Het is een van de dringende hervormingen die de Vlaamse ondernemersorganisatie vandaag vraagt in haar nieuwjaarstoespraak. De concurrentiepositie van de Vlaamse bedrijven staat onder druk, zegt Voka, dus moet er dit jaar echt worden ingegrepen, ondermeer in de loonkosten en het energiebeleid. Want anders dreigt er drie jaar stilstand.