Vanaf november kunt u intekenen op de volkslening. Een kasbon of termijnrekening op vijf jaar. Via de volkslening hoopt de regering het spaargeld te leiden naar waar de nood aan financiering hoog is: KMO's of projecten van maatschappelijk belang, zoals de bouw van scholen en ziekenhuizen. De regering gaat uit van voldoende belangstelling. Want de volkslening is risicoloos én fiscaal interessant.