De Europese Unie heeft een vrijhandelsakkoord gesloten met Canada. Voortaan kunnen de twee economieën zonder importheffingen handel drijven met elkaar. Een historisch akkoord, klinkt het vooral aan Canadese kant. Europa is voor Canada de tweede belangrijkste handelspartner.