Een wettelijke feestdag is het nog niet, maar 19 november is Women's Entrepreneurship Day. En er valt ook wat te vieren, want het aantal vrouwen dat een eigen zaak start, blijft stijgen. Dat zien we ook bij 'start it @KBC', dat voor het eerst méér vrouwen dan mannen begeleidt.