De vooruitzichten ogen somber voor de Europese én de Chinese industrie. De digitale therapie van BloomUp werkt drempelverlagend. China robotiseert auto's maar ook een hele haven. Co-creatie tussen Hooverphonic en Burssels Airlines met surrealistische trekjes. In het beursgesprek focussen we op de dalende rente op Italiaans schuldpapier, een opdoffer voor holding GBL en fraaie cijfers voor de Italiaans-Franse brillengroep Essilor Luxotica .