Eerste analyse van de kwartaalcijfers die Colruyt publiceert na beurssluiting, in volle inflatiecrisis. De OESO verzet zich niet langer tegen onze automatische loonindexering. Tegelijk kan de organisatie maar niet begrijpen waarom we onze werkzaamheidsgraad niet op het niveau van Nederland of Duitsland krijgen. Topman O'Leary wuift de stakingsdreiging bij Ryanair weg, in z'n typische stijl. Beursgesprek: de 'berenmarkt' op Wall Street en de zware opdoffer van Akzo Nobel.