Nationale Bank licht onze economie door: onze productiviteitsvoorsprong is bedreigd en de banken zijn te soepel met woonkredieten / "Blauwe Cluster" bundelt Vlaamse offshore-knowhow / Krachtenbundeling in school voor Artificële Intelligentie / Gloednieuwe beurs voor boomende gamingindustrie / Beursgesprek: de blik vooruit na sterk einde van de beursweek