Nederlanders worden ontraden om bij ons te komen shoppen/ RVA kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid terugvorderen/GSK investeert 100 miljoen euro in z'n Waals-Brabantse vestiging in Rixensart / Sector vrachtvervoer via spoor vraagt steun/Algoritme scant CV's op taalgebruik om profiel kandidaten te bepalen/In het beursgesprek: Umicore, Boskalis en GBL