Centrale bankiers en inflatie: ECB zet de grote bocht in, FED verscherpt z'n bocht, BOE verhoogt nu al de rente / Minister Crevits wil gemeenschapsdienst invoeren voor langdurig werklozen, omstreden maatregel uit regeerakkoord / Aanslepend sociaal conflict AG Insurance leidt tot nationale staking / DATS24 informeert klanten failliete Vlaamse Energieleverancier, op vraag van de curatoren / Softwareparel iDalko wil z'n omzet snel vertienvoudigen / Beursgesprek: marktreactie op de bocht van de centrale bankiers - UCB publiceert onderzoeksresultaten