Geldstroom in 2 richtingen: windparken op zee krijgen ofwel subsidie, ofwel betalen ze overwinstbelasting, naargelang de stroomprijs. Pragmatisch eindrapport PFAS-opdrachthouder: 'haalbare' bodemnormen, naargelang de bestemming. Databank moet malafide aannemers de pas afsnijden. Solithor wil de batterij van de toekomst ontwikkelen én uiteindelijk ook bouwen vanuit z'n nieuwe site in Sint-Truiden. In het beursgesprek blikken we terug op de 24 uur waarbinnen de centrale banken ons toekomstbeeld bijspijkerden.