Steeds meer scholen moeten strafrente betalen / België gaat windenergie uit Denemarken halen / Microsoft bouwt drie datacenters in België / VS brengen deel oliereserve op de markt / Europees Parlement keurt hervorming landbouwbeleid goed / Corona-uitbraak legt Audi Brussels lam / 'Dieselauto's stoten meer uit dan de constructeurs beweren' (Brusselse meting ICCT)