De hervorming van het auteursrecht doet vooral IT'ers fors inboeten. Minister Van Peteghem geeft toelichting bij de nieuwe regels, die rechtvaardiger moeten zijn voor alle belastingplichtigen. Maar die rechtvaardigheid gaat dan weer ten koste van rechtszekerheid, zo horen we van een specialist in auteursrechten. De inflatie eindigt het jaar boven de 10%, dat zorgt er ook voor dat het loon van ruim een miljoen mensen zal in januari met 11% stijgen. E-commerce is nog in volle opmars in de voedingsdistributie, zo stellen we vast in de reuze "online-supermarkt" van Delhaize. En huisanalist Danny Rweghs presenteert deze week z'n 10 stellingen voor beursjaar 2023. We onthullen de eerste. In het beursgesprek blikken we met Philippe Gijsels ook al even vooruit, naar het aankomende resultatenseizoen.