Eram vertrekt / Antwerpse diamantsector groeit weer / Parlementairen en minister op inspectie in Tihange / Merchanding-specialist Gemaco in Duitse handen / Trump roept ongeziene weerstand op