De meerderheidspartijen zijn nu toch te vinden voor mystery calls. Controletelefoontjes om te kijken of bedrijven allochtone sollicitanten discrimineren. Alleen - niet de overheid, wel de werkgevers zelf mogen die controles organiseren. De oppositie spreekt van een gemiste kans.