Conny Vandendriessche is oprichtster van een Human Resources keten, The House of HR, de holding boven verschillende werkmaatschappijen waaronder Accent Jobs, Logi technic, Home Maid en Peak6. Na 25 jaar ervaring was het tijd voor iets anders. Ze richtte een nieuw bedrijf Stella P op met als focus het samenstellen van adviesraden en Raden van Bestuur. Stella P gaat op zoek naar de juiste externe bestuurder die een meerwaarde en waardevol klankbord betekent voor een onderneming.