Dat men als mentee gecoacht zou worden door een Minister, had waarschijnlijk niemand kunnen verwachten. En toch is het wat Nathalie Cambier overkwam. Haar wensen en verzuchtingen heeft ze kunnen delen met onze Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt. Gedurende hun traject merkte Nathalie dat ze haar zinnen eigenlijk had gezet op een totaal verschillende job dan waar ze werkte.