Net zoals vele bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie zag De Zetel de uitkomst van het brexit referendum in 2016 met lede ogen aan. De urgentie om nieuwe markten aan te boren werd alleen maar groter.