Deze week in Z-Ondernemen: het eenheidsstatuut. Als je mensen aanneemt kan dat als arbeider of bediende. Vroeger betekende dat een verschil in bv. afwezigheden en de ontslagregeling. Maar vooraan mag je dat onderscheid niet meer maken.