De federale regering wil de lasten op arbeid verminderen. Deze aankondiging klinkt vele werkgevers als muziek in de oren. Maar ook vandaag bestaan er al verschillende mogelijkheden om uw loonkosten te verminderen.