Een internationale partner zoeken of je innovatieproject een boost geven, als KMO is dit niet altijd even eenvoudig. Om hen hierbij te helpen bestaat het Enterprise Europe Network, een initiatief van de Europese Commissie dat ook in Vlaanderen ondernemers ondersteunt.