BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is. Vooral dan met hogere ambities op het vlak van energieprestaties. Veel eigenaars willen benoveren omdat het voordelen biedt op het gebied van duurzaamheid en leefkwaliteit. In zijn investeringswoning in Edegem wil eigenaar Jan Moyson de bedrijfs-ruimte afscheiden van het woongedeelte. Daarbij wil hij het huidige EPC-kengetal van 730 drastisch verlagen. Dit vraagt om heel wat inspanningen.