In het actieplan van de Europese Unie over het digitaliseren van de nijverheid, is glasvezel een belangrijk element voor het oprichten van een bedrijf. Glasvezel helpt namelijk de integratie van digitale technologie in de productie. Verder in deze aflevering: Een goed huisvestingsbeleid is zowel voor de gemeente als voor de ondernemer belangrijk. Voor de ondernemer om de juiste plek te vinden en voor de gemeente om een duurzaam beleid te kunnen voeren. Daarom werkte UNIZO een toolbox uit waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen om KMO's zo snel en efficiënt mogeijk een plaatsje te geven.