Zelf een kmo opstarten wil ook zeggen mensen in dienst nemen. Maar waar moet je voor zorgen voor zij aan de slag kunnen? En vlot telefonisch bereikbaar zijn voor klanten is essentieel. PABX kan daarbij helpen. En tenslotte: Sinds enkele jaren hebben we in België een aantal windmolenparken op zee. Een goede zaak, niet alleen voor het milieu maar ook voor de tewerkstelling.