De digitale transformatie in nutsvoorzieningen is een belangrijke troef om steeds meer duurzame energie te produceren. In Europa zijn meer dan 28 lidstaten actief betrokken in het opwekken van groene stroom door gebruik te maken van zogenaamde 'slimme netwerken'. Het op het distributienet krijgen van groene stroom is een duur en complex proces.