Werkgevers moeten hun veiligheids- en welzijnsbeleid zo uitstippelen dat het werkbaar is voor de werknemers. Daarom zijn werkgevers nu verplicht om een preventieadviseur aan te stellen. Indien ze een degelijk preventiebeleid in de praktijk willen omzetten, moeten preventieadviseurs een bassisopleiding volgen en zich ook regelmatig laten bijscholen.